Praha, 21. března 2024 – Zamlčením dluhu po splatnosti v žádosti o úvěr se může spotřebitel dopustit trestného činu úvěrového podvodu. Až čtvrtina spotřebitelů (přesně 24 %) oslovených ve výzkumu agentury IPSOS pro sdružení SOLUS by přitom podobný závazek po splatnosti finanční instituci neoznámila. Finanční gramotnost v této oblasti se však zlepšuje: ještě v roce 2017 při stejné otázce chtělo zamlčet závazek po splatnosti 40 % dotázaných.

České domácnosti jsou stále pod tlakem nepříznivé ekonomické situace a u řady z nich se zhoršuje jejich schopnost splácet řádně smluvní závazky. V této souvislosti považujeme za důležité upozornit spotřebitele, že zamlčení dluhu po splatnosti v úvěrové žádosti pro ně může mít vážné důsledky. Jsme však velmi rádi, že v čase klesá počet spotřebitelů, kteří by svůj existující dluh po splatnosti při své žádosti o novou finanční službu zamlčeli. Je to výsledek dlouhodobého úsilí a postupného zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů, ke kterému přispívá také činnosti sdružení SOLUS a jeho členů,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Riziko podobného jednání roste s počtem spotřebitelů, kteří se dostanou do potíží s úhradou svých závazků. Jen v posledním čtvrtletí roku 2023 jich do Registru Fyzických osob SOLUS přibylo více než 8 900. Ve 4 800 případů šlo o nové dlužníky, kteří ještě neměli v databázi žádné závazky po splatnosti (meziročně +32 %). Dalších téměř 4 100 osob, u kterých byl zaevidován v tomto období nový dluh po splatnosti, již v databázi mělo v dané chvíli jiný dluh po splatnosti (meziročně + 34 %). U těchto celkem 8 900 osob bylo zaznamenáno nově do Registru 10 523 závazků po splatnosti (meziročně + 36 %).

V roce 2023 nalezl SOLUS v databázi v průměru u 14 % klientů, na které se odpovědné společnosti dotazují před poskytnutím úvěru či služby s odloženou splatností, že mají nebo v nedávné minulosti měli dluh po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS. Existence dluhu po splatnosti však nemusí automaticky znamenat, že spotřebitel nemůže získat úvěr či službu u některého z členů sdružení SOLUS. Pro odpovědné posouzení schopnosti splácet by však spotřebitel měl v žádosti o úvěr či jinou službu uvádět přesné a úplné informace.

Zatímco v rámci výzkumu agentury IPSOS realizovaného v roce 2017 netušilo 56 % občanů, že by se podobným jednáním mohlo dopustit trestného činu, v rámci výzkumu realizovaného v roce 2023 to bylo 43 % dotázaných. Během šesti let se zlepšila finanční gramotnost v této oblasti o 13 procentních bodů.

Zlepšil se také vztah klientů k úvěrovým registrům. 91 % dotázaných souhlasilo s tvrzením, že úvěrové registry chrání spotřebitele v prodlení s úhradou svých závazků před dalším neodpovědným zadlužením. Stejný podíl dotázaných přitom věří, že existence informací o dlužnících v úvěrovém registru může zvýšit dostupnost finančních služeb pro klienty, které ještě finanční instituce nezná.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

Výzkum byl realizován internetovým dotazníkovým šetřením na vzorku 525 respondentů.


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz