Praha, 25. ledna 2024 – V Registru Fyzických osob SOLUS přibilo v posledním čtvrtletí roku 2023 více než 4 800 nových osob (meziročně +32 %). Dalších téměř 4 100 osob, u kterých byl zaevidován v tomto období nový dluh po splatnosti, již v databázi mělo v dané chvíli jiný dluh po splatnosti (meziročně + 34 %). U těchto celkem 8 900 osob bylo zaznamenáno nově do Registru 10 523 dluhů po splatnosti (meziročně + 36 %).

Zejména vysoká inflace a pokles výkonnosti české ekonomiky v roce 2023 způsobily tlak na rodinné rozpočty domácností v České republice. Situace se promítla také do schopnosti domácností řádně splácet své smluvní závazky. V průběhu celého roku evidoval SOLUS zvýšený počet záznamů o nových dluzích po splatnosti jak u osob, u kterých již nějaký dluh evidoval, tak u spotřebitelů, kteří do té doby všechny závazky řádně hradili.

Platební morálka spotřebitelů se v roce 2023 zhoršila. Do Registru fyzických osob jsme vloni zaevidovali téměř 20 tisíc nových dluhů po splatnosti. To je o šest procent více, než například v roce 2020. Zároveň jde podstatně častěji o klienty, kteří dříve hradili své závazky bez problémů a doposud v negativním registru SOLUS žádný záznam neměli,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V roce 2023 odhalil SOLUS v průměru u 15 % klientů, na které se odpovědné společnosti dotazují před poskytnutím úvěru či služby s odloženou splatností, že již mají jiný dluh po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS. „Registr fyzických osob SOLUS pomáhá nejen členským společnostem, ale zásadně přispívá k ochraně klientů, kteří již mají závazek po splatnosti a přesto žádají o jiný úvěr či službu s odloženou splatností,“ doplnil Jan Stopka.

SOLUS Index: vývoj v posledním čtvrtletí

Pozn.: Při sestavení regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik, neboť je použito PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

Počet spotřebitelů zapsaných v Registru fyzických osob SOLUS se ke konci roku 2023 meziročně snížil o 54 tisíc na 369 tisíc. Je to nejméně osob od prvotního naplnění registru informacemi členských společností. Snížila se také dlužná částka po splatnosti evidovaná u spotřebitelů – z 30,9 miliardy korun ke konci roku 2022 na necelých 29 miliard korun.

Přestože přibývá nových záznamů o dluhu po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS, celkový počet evidovaných osob (rodných čísel) v databázi ke konci roku poklesl. Stejně jako v předchozích čtvrtletích roku 2023 k tomu přispěly úpravy v databázi např. ve formě zastavení vymáhání historických bagatelních dluhů či odhod BNP Paribas z českého trhu.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz