Praha, 20. července 2022 – Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru fyzických osob 439 tisíc osob se závazkem po splatnosti, meziročně o 31 tisíc osob méně. Klesla také dlužná částka po splatnosti – řádově o 3 miliardy korun na necelých 33 miliard.

V rámci celé České republiky má negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS 5,06 % dospělých občanů. V minulém čtvrtletí to bylo 5,07 % občanů, před rokem 5,31 % občanů. Počet spotřebitelů s dluhy po splatnosti se mírně snižoval ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy, Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.

Data SOLUS i nadále vykazují zvýšený zájem o úvěrové služby mezi klienty, kteří již mají v registrech záznam o závazku po splatnosti. Existenci takového dluhu odhalí při dotazu do Registru fyzických osob SOLUS členské společnosti v průměru u 15 klientů ze sta.

Nadcházející měsíce přinesou s ohledem na makroekonomickou situaci další tlak na schopnost klientů dostát svým závazkům. Odpovědné společnosti jsou vždy ochotné situaci s klientem řešit, pokud s nimi spotřebitel komunikuje a včas je upozorní na potíže s úhradou svých závazků. Změny splátkových kalendářů mohou pomoci situaci vyřešit bez toho, aby se klient ocitl v negativním registru dlužníků,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Podíl osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz