Praha, 16. srpna 2023 – Nový dluh po splatnosti zapsaly ve 2. čtvrtletí letošního roku členské společnosti sdružení SOLUS do Registru fyzických osob více než 25 tisícům občanů ČR. Je to o 10 procent více, než ve 2. čtvrtletí 2022. Přibližně polovina z těchto osob již měla v registru evidovaný dřívější dluh po splatnosti. Od začátku roku 2023 byl do Registru fyzických osob SOLUS zapsán dluh po splatnosti u 52 tisíc osob.

Přestože jsou rodinné rozpočty spotřebitelů pod tlakem inflace a počet zápisů do registru SOLUS se zvýšil, dlouhodobý SOLUS Index vykázal mírný pokles. Podíl občanů s dluhem po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS se snížil z 4,8 procenta v březnu na 4,56 procenta v červnu. Na pokles působí více faktorů. Jedním z nich je zvýšení počtu obyvatel ČR v rámci výpočtu SOLUS Indexu, které snižuje výsledný podíl občanů s dluhem po splatnosti na celkovém počtu obyvatel. Významná skupina občanů zapsaných do Registru fyzických osob SOLUS se také snaží své závazky nebo jejich část uhradit.

Údaje o dlužné částce po splatnosti mohou být v Registru fyzických osob zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl spotřebitel osvobozen, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu tří let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. Z těchto důvodů dochází k výmazu některých dluhů bez toho, aniž by byly skutečně uhrazeny v celé výši,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Zejména v důsledku změn v úvěrových a klientských portfoliích členských společností poklesl během prvního pololetí počet evidovaných občanů s dluhem po splatnosti z 423 tisíc na 408 tisíc. Dlužná částka po splatnosti evidovaná v Registru klesla během prvního pololetí minimálně, z 30,9 na 30,7 miliardy korun.

Podíl osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích

Pozn.: Při sestavení regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik, neboť je použito PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

V průběhu druhého čtvrtletí se do činnosti sdružení SOLUS zapojily společnosti Bydlení bez kauce s.r.o., která propojuje na portálu Flatform.cz zájemce o pronájem s majiteli bytů a zajišťuje pronájmy nemovitostí bez kauce, TEDOM a.s. (zabývá se výrobou kogeneračních jednotek, instalací fotovoltaiky a poskytováním komplexních služeb pro moderní decentrální energetiku) a rentodo s.r.o. (poskytuje pojištění a další služby nájemcům a pronajímatelům nemovitostí).


Více o nás…

Společnost pro informační databáze (SID) je specialistou na profesionální, rychlé a bezpečné zpracování dat. Mezi nejvýznamnější aktivity SID patří od roku 2000 zpracování registrů pro sdružení SOLUS. Pro mobilní operátory provozuje SID oblíbený nástroj TelcoScore, který umožňuje posoudit sofistikovaně bonitu zejména u klientů, kde tak nelze učinit na základě transakční historie nebo zápisů v tradičních registrech klientských informací.

SID pomáhá desítkám klientů vytěžit a následně bezpečně a spolehlivě zpracovat data. Akcionáři společnosti jsou silné a renomované společnosti z oblasti finančních služeb a oboru zpracování dat. Více na www.sid.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Telefon: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz