SOLUS aktivně přispívá ke snižování zadluženosti, lidé splácejí své dluhy v obavě, že přijdou o služby telekomunikačních operátorů

SOLUS aktivně přispívá ke snižování zadluženosti, lidé splácejí své dluhy v obavě, že přijdou o služby telekomunikačních operátorů Praha, 10. října 2006 – Sdružení SOLUS zaznamenalo výrazný nárůst dlužníků, kteří uhradili své závazky po splatnosti u některého ze členů Sdružení. Tato změna v chování dlužníků byla způsobena nepochybně také zahájením spolupráce Sdružení s telekomunikačními operátory.…